Iindlela ezi-4 zokukhulisa abantwana bakowenu abathandanayo

Amagama Aphezulu Ebantwaneni

Abantakwenu abalwa kakhulu bafumana into emangalisayo iingenelo , ukusuka kwizikhumba ezityebileyo ukuya kwizakhono zokuthethathethana ezibukhali. Kwaye, abazali be-Savvy bayazi ukuba ubudlelwane obungenangquzulwano phakathi kwabantakwabo alufani nobudlelwane obusondeleyo, uyabhala Chicago Tribune Umbhali wemihlathi yobuzali uHeidi Stevens. Injongo kukuba nabantwana abathanda nzima njengoko besilwa. Apha, iingcebiso ezine zokukhulisa abahlobo bokwenene ababelana ngayo yonke into—kuquka nawe.

abazali bexoxa phambi kwabantwana babo kupicoo/Getty Imifanekiso

Yilwa ngobulumko phambi kwabo

Xa abazali besingatha iingxabano kunye nomsindo omnye komnye ngendlela enempilo, enentlonelo, bamisela indlela abantwana babo abafanele bajongane ngayo. Ukuba umbakraza iingcango, uphose izithuko okanye, um, izinto zasekhaya zokwenyani, lubhejo olukhuselekileyo baya kukulinganisa kwixesha elizayo xa umntu ecofa amaqhosha abo. Kongezwe inkuthazo yokubetha ngaphezulu kwebhanti (yeemvakalelo)? Abantwana abakwazi ukugcina iimfihlo. Buza nabani na oye wafela ngaphakathi kancinane ngoxa umntwana wakhe wayexelela ugqirha wamazinyo ngendlela uMama waphosa ngayo isangweji yakhe yeqanda kuTata.

ENXULUMENEYO: Nantsi indlela yokuphelisa umlo ngokukhawuleza ngamanyathelo ama-5ubhuti nodade balwa omnye nomnye Amashumi amabini anamashumi amabini

Xa uthandabuza, bavumele ukuba bayilungise

Ngaphandle kokuba imilo yabantwana bakho sele iza kungena kummandla wegazi okanye ukuxhatshazwa, okanye babambelele kumzekelo apho umntwana omdala ebonakala ehlala elawula omncinane, banike umzuzu ngaphambi kokuba ubandakanyeke. Ngokweengcali, imilo yabantakwenu ngamathuba abalulekileyo okukhula. Ungenelelo lwe-hair-trigger luqhubela phambili ukuthembela kwabo kuwe njengosompempe. Kwakhona, ukungenelela kusenokuthetha ukuthath’ icala—indlela eqinisekileyo yokuxhokonxa iingxabano zabantwana bakowenu. Kunokuba nzima ngakumbi ukubuyisela umva kwaye ujonge iimeko ezingokweemvakalelo kunokuzama ukucombulula iingxaki zabantwana bakho kwangoko, ubhala atsho ingcaphephe yokukhulisa abantwana uMichelle Woo, ecaphula uphando ngendlela abantwana baseJamani naseJapan abathi bakwazi ukuzimela ngayo ngokucombulula iingxaki phakathi kwabo. . [Into abantwana] abayidingayo lukhokelo olungaguquguqukiyo, indawo yokuhlola iimvakalelo zabo, umzekelo wobubele. Eyona nto mhlawumbi abayidingiyo ngusompempe obeka esweni umdlalo ngamnye. Njengoko uJeffrey Kluger, umbhali we Isiphumo Sokuzala: Oko Kutyhilwa Ngathi Amaqhina Aphakathi Kwabazalwana Noodade , uxelele i-NPR : Olona futhe linzulu abantwana bakowenu abanalo kuni ngummandla wezakhono zokusombulula impixano, loo mmandla wokwakha ubudlelwane kunye nokugcina.iqela labantwana bakowenu bayajijisana Amashumi amabini anamashumi amabini

Okanye musa! Zama oku endaweni yoko

Inani elandayo leengcali zengqondo nabafundisi-ntsapho lifunga ngendlela yokusombulula ungquzulwano ebizwa Izangqa zoBuyiselo . Ungena ekuqaleni komlo kwaye ucele abantwana bakho ukuba bathathe umoya onzulu kwaye bahlale phantsi nawe ngokuzola kwisangqa. (Ngokucacileyo, ngenxa yokukhwaza imilo yebanshee, ukwahlukana nokuthomalalisa kuza kuqala.) Kangangemizuzu nje embalwa, mntwana ngamnye ufumana ithuba lokuthetha ngesikhalazo sakhe (Uyabuza: Yintoni ofuna ukuba umntakwenu azi?), nomnye umntwana( ren) ucelwa ukuba atolike oko bakuvileyo (Uve ntoni udade wenu?). Emva koko ubuyela kumntwana wokuqala (Ngaba yiloo nto ubuyithetha?) de kube ukuqondana kufikeleleke / bonke abantwana bazive bevile. Emva koko wonke umntu uthetha ngeengcamango ukufumana isisombululo esifanelekileyo.

oodade bahleli elwandle kunye Amashumi amabini anamashumi amabini

Usapho oludlala kunye, luhlala kunye

Nokuba-ingakumbi-ukuba abantwana bakho bafana neoli kunye namanzi, okanye ngaphezulu kweminyaka embalwa ngaphandle, kunokuba nzima ukubavumela ukuba baphile ubomi obuhlukeneyo. Zama ukuba ungakwenzi. Khetha iithoyi ezinomtsalane kuwo onke amaqela eminyaka (Sitshate, Iibhloko zeBristle !), Imisebenzi yeqela ngeempelaveki okanye kwiiholide zentsapho, kwaye ifuna ukuba babonise imidlalo yomnye nomnye okanye i-recitals. Kungakhathaliseki ukuba balwa kangakanani na, uphando lubonisa isizathu sokuba nethemba. Malunga ne-10, i-15 lepesenti yobudlelwane babantwana bakowenu buyingozi kakhulu kangangokuba abulungiseki, utsho uKluger. Kodwa iipesenti ezingama-85 zikho naphi na ukusuka ekulungiseni ukuya kokwesabeka. Ngapha koko, uthi: Abazali bethu basishiya kwakamsinyane, amaqabane ethu omtshato kunye nabantwana bethu bafike emva kwexesha…Abazalana bobona budlelwane bubude esinokuthi sibe nabo ebomini bethu.

ENXULUMENEYO: Kukho iintlobo ezi-6 zokudlala zabantwana—Umntwana wakho udlala ezingaphi?