URaksha Bandhan 2019: Iingcaphuno kunye nemiyalezo kuMntakwenu noDade wakho

Ungaphoswa

Ekhaya Yokomoya yeYoga Imibhiyozo Imithendeleko oi-Neha Ghosh Ngu UNeha Ghosh Nge-13 ka-Agasti ka-2019

URaksha Bandhan, ophawula ukubhiyozelwa kobudlelwane obukhethekileyo phakathi kwabazalwana noodade, uzakubhiyozelwa ngomhla we-15 kweyeThupha kulo nyaka. URaksha Bandhan eSanskrit uthetha 'ibhondi yokhuseleko okanye ukhathalelo'. Umnyhadala wenzeka kwinyanga epheleleyo yenyanga yeShravana yekhalenda yamaHindu kwaye imihla iyaqhubeka itshintsha minyaka le.

I-Raksha Bandhan ngumnyhadala wesiko lamaHindu apho oodade babopha i-rakhis (njenge-band-like band) ecaleni kwezandla zabazalwana babo. Ukubopha i-rakhi kufanekisela ukuba umzalwana uya kuhlala ekhusela udade wabo.

yaksha bandhan 2019

Ngokwesiko lamaHindu, abazalwana kufanelekile ukuba babakhathalele oodade babo. Phambi komnyhadala, jonga ezinye zezicatshulwa kunye nemiyalezo oza kuyithumela kumzalwana okanye udade wakho.

Iingcaphuno zikaRaksha Bandhanyaksha bandhan 2019

Ukuba nodade kufana nokuba nomhlobo osenyongweni ongenako ukumlahla. Uyayazi nantoni na oyenzayo, baya kuhlala bekhona. ' -Amy Li

yaksha bandhan 2019

'Limnandi ilizwi lodade ngexesha losizi.' -Benjamin Disraeliyaksha bandhan 2019

'Usisi unokubonakala njengomntu thina uqobo lwethu kwaye hayi kakhulu thina- uhlobo olukhethekileyo oluphindwe kabini.' -U-Toni Morrison

yaksha bandhan 2019

'Oodade mhlawumbi lolona lwalamano lukhuphiswano phakathi kosapho, kodwa xa oodade sele bekhulile, buba lolona lwalamano luqinileyo.' - UMargaret Mead

yaksha bandhan 2019

'Usisi sisipili sakho kunye nokuchasene kwakho.' - uElizabeth Fishel

ukutya okwandisa amandla kunye namandla
yaksha bandhan 2019

'Ubhuti ngumhlobo onikwe ngendalo.' -UJean Baptiste Legouve

yaksha bandhan 2019

'Kwakhithika nakunyaka ophelileyo: Ndenza indoda ekhephu kwaye umntakwethu wayigongqoza ndaza ndankqonkqoza umntakwethu emva koko saphunga iti.' -Dylan Thomas

yaksha bandhan 2019

'Alukho olunye uthando njengothando lobhuti. Alukho olunye uthando njengothando oluvela kumzalwana. ' -Astrid uAlauda

yaksha bandhan 2019

Kunzima ukuba noxanduva, umntu omdala kunye nokuqonda ngalo lonke ixesha. Kuhle ukuba nodade onentliziyo yakhe isencinci njengeyakho. ' -U-Pam Brown

yaksha bandhan 2019

'Kuba akukho mhlobo unjengodade kwimozulu ezolileyo okanye enesaqhwithi yovuyisa umntu ngendlela edinisayo, ukuyilanda xa umntu ephambuka, ukuphakamisa omnye ukuba uyadilika, ukomeleza lo gama emi.' -UChristina Rossetti

Imiyalezo kaRaksha Bandhan

yaksha bandhan 2019

Sifumana kwaye siphulukana nezinto yonke imihla. Kodwa ndithembe kwinto enye. Asoze undilahle. Ndiza kuhlala ndilapha. Wonwabile uRaksha Bandhan!

yaksha bandhan 2019

Ukubhiyozela iqhina elingcwele lokuthembana kunye nokumanyana. Wonwabile uRaksha Bandhan!

yaksha bandhan 2019

Nokuba asindawonye kule Raksha Bandhan kuhlala kukho olu manyano luqinileyo lusigcina sinxibelelana ngaphandle kwemida yendawo. Uxabiseke kakhulu kum! Wonwabile uRaksha Bandhan!

yaksha bandhan 2019

Lowo ufunda lo myalezo usondele kakhulu entliziyweni yam kwaye ndimthanda kakhulu.

yaksha bandhan 2019

Ukuxabisa ixesha elingenakulibaleka elichithwe ebuntwaneni kunye nokuzama ukwenza iinkumbulo ezintsha kulo nyaka. Wonwabile uRaksha Bandhan!

indlela yokunyamekela iindevu zakho