Ukubaluleka koMsonto oNgcwele kubuHindu

Ungaphoswa

Ekhaya Yokomoya yeYoga Inkolelo eyimfihlakalo Ukholo Mysticism oi-Sanchita Ngu USanchita Chowdhury | Ipapashwe: NgoLwesine, Novemba 21, 2013, 17:07 [IST]

Ukunxiba umsonto ongcwele okanye i 'Janeu' yenye yezona zithethe zibalulekileyo zokuhamba kumaHindu. Lo msitho wokunxiba umsonto ongcwele okanye i 'Yagnopavitra' ukwaziwa ngokuba yi-Upanayanam. Umsitho we-Upanayanam uhlala unxulunyaniswa namaHindu aphezulu. Kunyanzelekile ukuba iBrahmin kunye neKshatriya amakhwenkwe banxibe umsonto ongcwele.

Umsitho we-Upanayanam uhlala uqhutywa uneminyaka esixhenxe xa umntwana ekulungele ukuya esikolweni. Umsonto unikwa umntwana njengesikhumbuzo sokuzibophelela ukuba umntwana uya kuhlala ezinikele ngokupheleleyo ekufundeni nakwimfundo, ethintela konke ukuphazamiseka. Ngexesha le-Upanayanam umntwana ufumana isifundo sakhe sokuqala sokucengceleza 'iGayatri Mantra' kuyise oba ngu-'Guru 'wakhe wokuqala okanye utitshala.Ukubaluleka koMsonto oNgcwele

Masiyazi ngakumbi malunga neli siko likhethekileyo le-Upanayanam kwaye yintoni ukubaluleka kwayo:

Umsonto oNgcweleImicu yomsonto ongcwele ineentsingiselo ezingumfuziselo. Umsonto owoyikayo unemicu emithathu. Isidanga kufuneka sinxibe umsonto omnye kuphela, indoda etshatileyo kufuneka inxibe imisonto emibini eyoyikayo kwaye ukuba indoda etshatileyo inomntwana emva koko inxiba imisonto emithathu.

Imicu emithathu yentambo ifanekisela amatyala amathathu omntu angaze alibaleke. Bazi:

  • Ityala likatitshala.
  • Ityala labazali bakho nookhokho bakho.
  • Ityala labafundi.

Imicu emithathu yomsonto ikwabonisa oothixokazi abathathu, uParvati, uLakshmi noSaraswati. Oku kuthetha ukuba umntu uzaliseka kuphela ngoncedo lwezi zithixo zontathu zamandla, ubutyebi kunye nolwazi ngokulandelelana.Ukubaluleka kweUpanayanam

Imicu yomsonto ikwamele ukucoceka kweengcinga, amagama kunye nezenzo zowanxibileyo. Ngomsitho we-Upanayanam, inkwenkwe yaziswa kwingcinga yeBrahman kwaye ke ikulungele ukukhokela ubomi beBrahmachari ngokwesikhokelo seManusmriti.

Ke, ukunxiba umsonto ongcwele kubaluleke kakhulu kubuHindu njengoko kuphawula ukuqala kwemfundo emntwaneni.