Ithini idijithi yokugqibela yoNyaka wokuzalwa kwakho etyhila ngobuNtu bakho

Ungaphoswa

Ekhaya Ukuvumisa ngeenkwenkwezi Amanani Pulse oi-Syeda Farah Ngu ISyeda Farah Noor NgoJuni 29, 2018

Ukuqonda ukubhula kunye nokufunda ngamanani anethamsanqa kunye neempawu ziba yinxalenye ebalulekileyo kwabo bakholelwa koku.

Uqikelelo olwahlukeneyo olwenziwe ngamanani anethamsanqa, imihla yokuzalwa kunye nezinye izinto ezinxulumene nokubala ngamanani, sikuzisa uqikelelo olusekwe kwinani lokugqibela lonyaka wakho wokuzalwa.uhlalutyo lomntu

Unyaka wokuzalwa utyhila okuninzi ngobuntu bakho, kwaye le yinto eyenzeka kwimijikelo yeminyaka elishumi inye.

okona kutya kukutya ebusuku ukunciphisa umzimba

Yazi imibala yakho enethamsanqa ngokweZodiac yakhoKonke okufuneka ukwenze kukulandela le nkcazo ingezantsi kwaye ufumane inombolo yokugqibela kwaye wazi ukuba ikugcinele ntoni.

Ke, ukuba umhla wokuzalwa nguwe 7-09-1984 , ke yonke into ekufuneka uyenzile kuku khetha inombolo yokugqibela, oko ikukuthi Zine.

Ngoku, qhubeka uye ufumanise ukuba inamba isixelela ntoni ngobuntu bakho.Ukuba wazalwa ngonyaka ophela ngo-1951, 61, 71, 81, 91, 01, 11, njl

Ukuba inombolo yakho yokugqibela 'ngu-1', ke uluhlobo lomntu obonakala ngathi ukhuphisana kakhulu. Ungumntu othanda ukuphumelela nakweyiphi na indleko. Njengomntu ngamnye, ubonakala uqhutywa kwaye unamabhongo. Xa konke kungamaphupha akho, ubonakala ngathi uligorha. Kwelinye icala, awunguye uhlobo lomntu onokuyeka ngokukhawuleza kuyo nantoni na, kwaye uya kulwa de uphefumle.

uyenza njani incindi yesitshixo sebhanana

Ukuba wazalwa ngonyaka ophela ngo-1952, 62, 72, 82, 92, 02, 12, njl

Ukuba inani lakho lokugqibela ngu-'2 ', kuya kuthiwa ungoyena mntu ubonakala ngathi unobuntu obumbaxa. Njengomntu, ungumntu onesimilo esahlukileyo kubantu obathandayo nohluke ngokupheleleyo kwabo ungabathandiyo. Njengomntu, ubonakala ngathi ukwahlula ngokungqongqo abantu ebomini bakho kunye nabo bangasondeli kuwe.

Ukuba wazalwa ngonyaka ophela ngo-1953, 63, 73, 83, 93, 03, 13, njl

Ukuba inani lakho lokugqibela ngu '3', ke ungumntu onobuntu obunemilinganiselo emininzi. Njengomntu, ubonakala ububona ubomi kwiindlela ezahlukeneyo. Uhlala ugqiba izinto ngokusekwe kwizimvo ezahlukeneyo. Inokuba yeyakho okanye uluvo lwabachasi bakho.

Ukuba wazalwa ngonyaka ophela ngo-1954, 64, 74, 84, 94, 04, 14, njl

Ukuba inani lakho lokugqibela ngu '4', nguwe umntu obonakala ngathi uyazi yonke into eyenzekayo ejikeleze wena. Njengamacala amane ashwankathela onke amathuba, kuthiwa ungumntu obonakala enobuntu oqonda ukuba zeziphi ezinye iimfuno. Njengomntu, uyazi ukuba yintoni ekuqhubayo, okanye yintoni ekuyekisayo. Ngaphandle kwako konke oku, iingcinga zakho zikholelwa ukuba zezona zinto zibaluleke kakhulu kuwe.

Ukuba wazalwa ngonyaka ophela ngo-1955, 65, 75, 85, 95, 05, 15, njl

Ukuba inani lakho lokugqibela ngu-'5 ', ke uluhlobo lomntu okhangeleka ebonisa lonke umahluko wobuntu kunye nobomi ngenene. Ubuntu bakho kuthiwa buquka izinto ezintlanu ezibalulekileyo ebomini, ezomlilo, amanzi, umhlaba, intliziyo nomoya. Oku kwenza umxholo wobukho. Njengomntu, unobuntu obupheleleyo obunakho ukufikelela kwimpumelelo kwaye ube yiyo nantoni na oyikhethayo.

indlela yokwenza umona umyeni wakho

Ukuba wazalwa ngonyaka ophela ngo-1956, 66, 76, 86, 96, 06, 16, njl

Ukuba inani lakho lokugqibela ngu-'6 ', ke uluhlobo lomntu othanda ukuzicwilisa ngecala elimnyama lobomi. Njengomntu, unenxalenye yobuntu bakho eyonwabela ubumnyama. Le ayisiyonto imbi. Kodwa njengomntu, unamandla okutshabalalisa nabani na obonakala esoyikisa okanye oyikisa wena okanye umntu omthandayo.

Ukuba wazalwa ngonyaka ophela ngo-1957, 67, 77, 87, 97, 07, 17, njl

Ukuba inani lakho lokugqibela ngu '7', ke ungumntu onobuntu obuyimfihlakalo. Njengomntu, ungumntu obonakala enomtsalane, oqaqambileyo, kwaye egudileyo ngokukhethekileyo. Kwelinye icala, uloluhlobo lomntu obonakala emkhulu ekufihleni iimfihlo ngasemva koncumo lwakho olumsulwa. Khumbula ukuba uluhlobo lomphefumlo oyimfihlakalo abantu abaqhubeka bethetha ngawo.

Ukuba wazalwa ngonyaka ophela ngo-1958, 68, 78, 88, 98, 08, 18, njl

Ukuba inani lakho lokugqibela ngu-'8 ', ke uluhlobo lomntu obonakala ngathi uneengcinga ezibanzi, ezinengcinga. Unesakhono sokujongana neengcinga ezintsha kunye nemibono ngalo lonke ixesha. Njengomntu, ungumntu okhetha incoko enentsingiselo yeembono, kwaye ukhetha ukuba kufutshane nabantu obathandayo kunaye nawuphi na umntu.

Ukuba wazalwa ngonyaka ophela ngo-1959, 69, 79, 89, 99, 09, 19, njl

Ukuba inani lakho lokugqibela ngu-'9 ', ke uluhlobo lomntu obonakala ngathi ujolise kwiinkcukacha. Ubonakala unocwangco kwindlela yakho xa usenza izinto ezingezizo ikomityi yeti yakho. Njengomntu, ugqibelele ekubonakala ukuba uhlala ekhangela eyona nto intle. Utyekele ekuhambeni ngokugqwesa phantse kuyo yonke into oyenzayo.

Ukuba wazalwa ngonyaka ophela ngo-1950, 60, 70, 80, 90, 00, 2010, njl

Ukuba inani lakho lokugqibela ngu-'0 ', ke uluhlobo lomntu obonakala ngathi uyakwazi ukuziqhelanisa kwaye ulumkile. Uyayazi indlela yokuqonda xa usenza izigqibo. Njengomntu ngamnye, unokwenza yonke into kodwa ube ulawula ukufihla indalo yakho eyiyo njenge chameleon. Bambalwa kakhulu abalaziyo elona cala lakho. Kwelinye icala, nawe unobuntu obunomoya, obonakala buxakekisa kwaye bungaqondakali.