Izibonelelo zokubonelela ngamanzi kwiSurya Dev

Ungaphoswa

Ekhaya Yokomoya yeYoga Inkolelo eyimfihlakalo Ukholo Mysticism oi-Renu Ngu Renu ngoNovemba 29, 2018

Kukho oothixo noothixokazi abaninzi abanqulwa kubuHindu. Ngelixa u-Lord Ganesha, u-Lord Shiva, u-Lord Vishnu, njl njl. kubo bonke.indlela yokufumana ubulungisa kwangoko ekhaya
Izibonelelo zokubonelela ngamanzi kwiSurya Dev

Nangona kunjalo, ngaphandle kokwazi okuninzi ngayo, ukubonelela ngamanzi eSurya Dev yinto eqhelekileyo ezindlwini ezininzi. USurya Dev, isimntwiso selanga, ngokweetekisi zamaHindu, unqulwa rhoqo ngeCawa. Ilanga ngumthombo wokugqibela wamandla kungekuphela ngokwesayensi kodwa nangokweenkolelo zokomoya. Apha sichaza ukuba zeziphi izibonelelo zokubonelela ngamanzi eSurya Dev.

Uluhlu

Ibali elisemva kwesi sithethe

Kwakukho idemon egama linguMandehas. Iidemon ezininzi zihlala zisebenzisa ukukholisa iNkosi u-Brahma ngokwenza isohlwayo esinzima. Uye wenza kwaoko wayehleli ecamngca iminyaka emininzi ekholisa u-Lord Brahma. Njengoko u-Lord Brahma wabonakala phambi kwakhe kwaye wacela umnqweno wakhe, wathi ufuna ukubamba uSurya Dev. Njengoko u-Lord Brahma wayeza kuzalisekisa isithembiso sokumnika umnqweno, wavuma kwisicelo sedemon. Idemon yenze uSurya Dev uthinjiwe ngoncedo lweNkosi uBrahma.

Nangona kunjalo, oku kubangele ubumnyama obupheleleyo emhlabeni kunye neengxwabangxwaba zisasazeke kuyo yonke indawo. Yathi iNkosi u-Brahma ikukubona oku, yacebisa abanye bababingeleli abasemhlabeni, ukuba babonelele ngamanzi eSurya Dev kwaye bacule iGayatri Mantra nayo. Oku kwamkhulula uSurya Dev ekuthinjweni kwedemon. Kukholelwa ukuba sinikezela ngamanzi eSurya Dev ukuze sikhusele nawaphi na amathuba okubuya kwedemon.Uluhlu

Ukuzithemba okuphezulu

ISurya Dev inceda ukwandisa ukuzithemba kwethu. Unqulo lwakhe luhlala lucetyiswa kwabo banentembelo ephantsi kwaye boyika iimeko ngokulula okanye abaqala ukuphakuzela kungekudala. Ayisiyiyo le kuphela, umntu uhlala akhuselwe kwiingcinga ezimbi kunye nabantu ngokunjalo, ukuba unikezela ngamanzi eSurya Dev.

Iinwele ezi-spiky zamadoda aneenwele ezingqindilili
Uluhlu

Yoloyiso

Kuyatshiwo ukuba uSurya Dev ngumphumeleli woloyiso. Yiyo loo nto ukwenza imithandazo kuye kunceda ekufumaneni iintsikelelo zakhe ukuze umntu ozinikeleyo aphumelele uloyiso kwiinkalo ezininzi zobomi.

Uluhlu

Ukoyisa Iintshaba

Abo baneentshaba ezininzi kwaye bafuna ukukhululeka kuxinzelelo olunje, okanye abo bahlala boyikiswa ziintshaba, kufuneka babonelele ngamanzi eSurya Dev kwaye bacule iGayatri Mantra.Uluhlu

Kwimpilo elungileyo

Kuthiwa ukunqula uSurya Dev okanye ukumnika amanzi kuyanceda ukuba ube sempilweni. ISurya Dev Vrat ihlala icetyiswa ukuphucula impilo kabani. Kuthiwa ukunqula kwakhe nako akuvumeli ukuba amehlo abuthathaka.

Uluhlu

KwiNtlalo yoLuntu

Intlonipho kwezentlalo sesinye sezizathu eziqhelekileyo ezichazwe njengezibonelelo zokubonelela ngamanzi eSurya Dev. Nangona kunjalo, kuba iSurya Dev inceda ukufumana ukuzithemba kunye nempumelelo kwaye yoyise iintshaba, ke unceda ukwakha udumo kuluntu ngokunjalo.